فهرست تعرفه دامنه ها

فهرست تعرفه های بروز ثبت دامنه در نویان وب هاست
بروزرسانی قیمت : 1403/3/9

پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
.com
820,000 تومان
820,000 تومان
820,000 تومان
.net
1,000,000 تومان
1,080,000 تومان
1,080,000 تومان
.org
600,000 تومان
1,000,000 تومان
1,000,000 تومان
.online
420,000 50% تخفیف
210,000 تومان
2,430,000 تومان
2,430,000 تومان
.name
820,000 تومان
820,000 تومان
820,000 تومان
.site
182,000 40% تخفیف
109,200 تومان
1,820,000 تومان
1,820,000 تومان
.ir
45,000 10% تخفیف
40,500 تومان
45,000 تومان
45,000 تومان
.co
2,200,000 تومان
2,200,000 تومان
2,200,000 تومان
.biz
1,467,000 تومان
1,467,000 تومان
1,467,000 تومان
.info
680,000 60% تخفیف
272,000 تومان
1,717,000 تومان
1,717,000 تومان
.me
824,000 50% تخفیف
412,000 تومان
1,708,000 تومان
1,708,000 تومان
.pro
226,000 تومان
1,364,000 تومان
1,364,000 تومان
.xyz
374,000 50% تخفیف
187,000 تومان
952,000 تومان
952,000 تومان
.in
938,000 50% تخفیف
469,000 تومان
469,000 تومان
469,000 تومان
.tv
2,084,000 تومان
2,084,000 تومان
2,084,000 تومان
.it
902,000 تومان
902,000 تومان
902,000 تومان
.ws
856,000 تومان
1,913,000 تومان
1,913,000 تومان
.us
739,000 تومان
739,000 تومان
739,000 تومان
.tel
878,000 تومان
878,000 تومان
878,000 تومان
.tw
1,775,000 تومان
1,775,000 تومان
1,775,000 تومان
.asia
875,000 50% تخفیف
437,500 تومان
947,000 تومان
947,000 تومان
.click
324,000 50% تخفیف
162,000 تومان
795,000 تومان
795,000 تومان
.flowers
8,435,000 تومان
8,435,000 تومان
8,435,000 تومان
.shop
374,000 50% تخفیف
187,000 تومان
2,293,000 تومان
2,293,000 تومان
.cc
738,000 تومان
738,000 تومان
738,000 تومان
.io
3,235,000 تومان
3,499,000 تومان
3,499,000 تومان
.club
1,091,000 تومان
1,091,000 تومان
1,091,000 تومان
.mobi
710,000 50% تخفیف
355,000 تومان
1,491,000 تومان
1,491,000 تومان