وضعیت سرویس ها

وضعیت سرور های نویان وب هاست در این لحظه

  • وضعیت سرور
  • روشن
  • خاموش
  • ارتباط ضعیف
شناسه سرویس
ردیف نام سرور نام سرویس وضعیت پینگ
1
ir-1-milad سرور 1 - برج میلاد روشن 0.16 ms
2
ir-2-milad سرور ۲ - برج میلاد روشن 0.2501 ms
3
ir-3-milad سرور 3 - برج میلاد روشن 0.2251 ms
4
ir-4-milad سرور 4 - برج میلاد روشن 0.0741 ms
5
ir-5-milad سرور 5 - برج میلاد (رزرو) روشن 0.1762 ms
6
ir-6-milad سرور 6 - برج میلاد (رزرو) روشن 0.1941 ms
7
de-1-hetzner سرور 1 - هتزنر خاموش down
8
de-2-hetzner سرور 2 - هتزنر (رزرو) خاموش down
9
de-3-hetzner سرور 3 - هتزنر خاموش down
10
de-4-hetzner سرور 4 - هتزنر خاموش down
11
ir-cpanel-21 سی پنل ۲۱ - ایران روشن 0.4139 ms
12
ir-cpanel-22 سی پنل ۲۲ - ایران روشن 0.3321 ms
13
ir-plesk-23 پلسک ۲۳ - ایران روشن 0.6239 ms
14
ir-plesk-24 پلسک 24 - ایران روشن 0.5319 ms
15
ir-cpanel-25 سی پنل 25 - ایران روشن 0.273 ms
16
ir-cpanel-26 سی پنل 26 - ایران روشن 0.283 ms
17
ir-cpanel-27 سی پنل 27 - ایران (VIP) روشن 0.222 ms
18
ir-cpanel-28 سی پنل 28 - ایران (VIP) روشن 0.1791 ms
19
ir-cpanel-29 سی پنل 29 - ایران (VIP) روشن 0.1941 ms
20
gr-cpanel-30 سی پنل ۳۰ - آلمان خاموش down
21
de-cpanel-31 سی پنل 31 - آلمان خاموش down
22
de-cpanel-32 سی پنل 32 - آلمان خاموش down
23
voip-telephone-1 سیستم تلفن voip 1 روشن 3.9721 ms
24
voip-telephone-2 سیستم تلفن voip 2 روشن 3.5481 ms
25
voip-telephone-3 سیستم تلفن voip 3 روشن 2.418 ms
26
noyan panel پنل نویان وب هاست روشن 0.0889 ms