فهرست تعرفه دامنه ها

فهرست تعرفه های بروز ثبت دامنه در نویان وب هاست
بروزرسانی قیمت : 1403/4/28

پسوند هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال
.online
420,000 50% تخفیف
210,000 تومان
2,430,000 تومان
2,430,000 تومان
.site
182,000 40% تخفیف
109,200 تومان
1,820,000 تومان
1,820,000 تومان
.ir
45,000 10% تخفیف
40,500 تومان
45,000 تومان
45,000 تومان
.info
680,000 60% تخفیف
272,000 تومان
1,717,000 تومان
1,717,000 تومان
.me
824,000 50% تخفیف
412,000 تومان
1,708,000 تومان
1,708,000 تومان
.xyz
374,000 50% تخفیف
187,000 تومان
952,000 تومان
952,000 تومان
.in
938,000 50% تخفیف
469,000 تومان
469,000 تومان
469,000 تومان
.asia
875,000 50% تخفیف
437,500 تومان
947,000 تومان
947,000 تومان
.click
324,000 50% تخفیف
162,000 تومان
795,000 تومان
795,000 تومان
.shop
374,000 50% تخفیف
187,000 تومان
2,293,000 تومان
2,293,000 تومان
.mobi
710,000 50% تخفیف
355,000 تومان
1,491,000 تومان
1,491,000 تومان